Tiga Sağlık Teknolojileri Hakkında

Tiga Sağlık Teknolojileri Hakkında

Tiga Sağlık Teknolojileri, 2007’den bu yana sağlık teknolojisi alanında yenilikçi çözümler sunarak sektörde öncü bir rol oynamaktadır.

Tiga Sağlık Teknolojileri Hakkında

Tiga Sağlık Teknolojileri 2007 yılından itibaren geliştirdiği çığır açan bilişim çözümleriyle sağlık sektöründe öncü bir rol üstlenmektedir. Kuruluşundan bu yana, hasta güvenliğini en önemli önceliği olarak belirleyen Tiga, yenilikçi, son teknoloji ve yüksek kalite standartlarda çözümler üretmek için aralıksız olarak çalışmaktadır. Enerjik, profesyonel ve alanlarında deneyimli uzmanlardan oluşan ekipleri sayesinde sağlık hizmetlerini bilgi teknolojileriyle bütünleştirerek üstün bir sağlık deneyimi sunmaktadır.

Ülke çapında ilaç izlemesi yapılabilen ve dünyada başarılı bir şekilde uygulanan ilk sistem olan İlaç Takip Sistemi, 2011 yılında Tiga Sağlık Teknolojileri tarafından geliştirilmiş ve bugüne dek başarılı bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. İlaç Takip Sistemi, ilaçların gerçek zamanlı takibini sağlayarak sahteciliğin önlenmesine, ilaç güvenliğinin artırılmasına ve tedarik zinciri yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Vatandaşların kişisel sağlık kaydı verilerine ulaşmasına ve doktorların da bu sağlık verilerini yönetebilmelerine imkân sağlayan Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Tiga Sağlık Teknolojileri tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde e-Nabız olarak bilinen bu sistem Tiga’nın sektördeki yenilikçi ve öncü duruşunun açık bir kanıtıdır. 2016’da kullanıma sunulan bu sistem, tüm sağlık kayıtlarının tek merkezde toplandığı, bu sağlık verilerini hastanın ve doktorun görüntüleyebildiği sistemler bütünüdür. e-Nabız sayesinde vatandaşlar, kendi sağlık geçmişlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilir. Doktorlar ise kendileriyle paylaşılan bu sağlık verilerini kullanarak hastalar için daha etkin tedavi yöntemleri planlayabilir. Böylece doktorlar ve vatandaşlar arasındaki iletişim güçlenirken, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği de artar. e-Nabız, tıbbi karar verme süreçlerini hızlandırarak sağlık profesyonellerinin iş yükünü azaltır, sağlık harcamalarını düşürür, operasyonel verimliliği ve hasta memnuniyetini artırır.

Tiga’nın sağlık bilişimi sektöründe dijitalleşmeyi teşvik eden bir diğer önemli projesi de Merkezi e-Reçete Sistemi‘dir. Bu sistem, Tiga Sağlık Teknolojileri tarafından geliştirilen yenilikçi bir dijital sağlık hizmetidir. Merkezi e-Reçete, ülke genelindeki ilgili tüm paydaşların entegrasyonu ile reçete yazma işleminin tüm süreçlerini kapsayan merkezi bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, doktorlar hastaların reçetelerini elektronik ortamda yazarak reçete işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Hastalar reçetelerini ve ilaçlarını Merkezi e-Reçete sistemi üzerinden elektronik olarak alır, böylece eczanelerdeki bekleme süresi azalarak hizmet kalitesi yükselir.

Tiga Sağlık Teknolojileri’nin ürünleri arasında; farklı kaynaklardan elde edilen sağlık verilerinin birlikte çalışılabilen çözümler, hasta katılımını güçlendiren uygulamalar, gelişmiş ilaç yönetimi ve izlenebilirlik sistemleri, halk sağlığına odaklanan teknolojiler, elektronik tıbbi kayıt sistemleri ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri bulunmaktadır.

Sağlık bilişimi sektöründe yapay zekanın kullanımına yenilikçi yaklaşımlar getiren Tiga Sağlık Teknolojileri, sağlık alanında etkin ve verimli çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Kullanılan yapay zeka teknolojileri, hasta verilerinin analizinden hastalık tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine, kişiselleştirilmiş tıbbi müdahalelere kadar birçok alanda önemli katkılar sağlamaktadır. Yapay zekanın sağlık sektöründe kullanılması, hem hasta güvenliği hem de tedavi kalitesinin artırılması açısından büyük öneme sahiptir. Tiga Sağlık Teknolojileri, yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki uygulamalarını sürekli geliştirerek, bu alandaki yenilikçi ve öncü rolünü daha da güçlendirmektedir.