Sıkça Sorulan Sorular

Burs başvuruları 18 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında web sitemiz üzerinden (www.tigavakfi.org.tr) alınmaktadır. Duyurular, Tiga Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaktadır.

Teknoloji Yıldızları burs programı hakkında tüm sorularınız için burs@tigavakfi.org adresine yazabilirsiniz.

Tiga Vakfı bursu Türk vatandaşı olsun olmasın, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı öğrencileri kapsamaktadır.

Ankara ilindeki devlet okullarına ya da %100, %75 veya %50 burslu olarak vakıf üniversitelerinin;

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Yapay Zeka Mühendisliği,

Elektrik – Elektronik Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Biyomedikal Mühendisliği

lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir.

Yüksek Lisans, doktora, açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Adayların ön değerlendirmeyi ve mülakatı geçmesi halinde adaya gönderilecek olan belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve bildirilen platforma yüklenmelidir.

Mülakata katılacak olan adayların belge hazırlamalarına gerek yoktur. Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra burs alacak olan adaylara bilgi verilecektir.

Mülakat sürecine alınacak adaylara e-Posta, SMS veya telefon yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Her aday ile bire bir mülakat görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu mülakatlarda kendinizi tanıtmanız, kariyer ve hedefleriniz hakkında kısa bilgi vermeniz beklenmektedir.

Evet, Ankara ilinde bulunan üniversitelerin lisans programlarında okuyan tüm lisans sınıf seviyesindeki adaylar başvuru yapabilir.

Değerlendirme sürecinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs veya kredi alınmasında bir engel bulunmamaktadır.

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır.

Vakıf yönetimi tarafından oluşturulan burs komisyonu, akademik başarı ve öğrencinin gelir durumunu dikkate alarak sıralama yapar ve adayları mülakata çağırır.

Burs komisyonu ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir. Kesin sonuçlar, Tiga Vakfı tarafından burs kazanan öğrencilere duyurulacaktır.

Burs sonuçları Aralık ayı içerisinde mülakata çağrılan adaylara SMS veya e-Posta ile duyurulacaktır.

Tiga Vakfı Bursiyerinin;

  • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
  • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması,
  • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında iletmemesi,
  • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi zamanında yapmaması,
  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
  • Kesin hükümle mahkûm olması,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
  • 1 yıllık eğitim süresi içerisinde vakfın olanak sağladığı etkinliklerden en az 2 tanesine katılım sağlamaması.
  • Başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs alması, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan burs ve öğrenim kredisi hariç)

Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.
Ayrıca yıllık değerlendirmelerde burs almaya yeterli görülmeyen bursiyerlerin bursları kesilir.
Yukarıda belirtilen maddeler haricinde herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, yönetim kurulunun alacağı karar uygulanır.
Yukarıda kapsam ve içeriği belirlenen maddeler ile ilgili; burs veren kurum olan Tiga Vakfı Mütevelli Heyeti dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

Burs ödemelerimiz 8 ay süresince aylık olarak Kasım-Haziran döneminde yapılır. Aylık Kapsamlı Burs Ücreti 2.500 TL’dir.
Bursiyer olarak seçilen öğrenciler vakıf tarafından belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. Burs sonuçları açıklandıktan sonraki bir ay içerisinde ilk ödeme yatırılır. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerimizin gerekli bilgi ve belgeleri vakfa ulaştırması gerekmektedir.

Yukarıda kapsam ve içeriği belirlenen maddeler ile ilgili; burs veren kurum olan Tiga Vakfı Mütevelli Heyeti dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

Hayır, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.

Ön değerlendirme ve mülakat sonrası burs hak kazanan adaylara SMS veya e-Posta ile istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir. Ön elemeyi geçemeyen ve mülakata çağrılan adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız.

Her eğitim öğretim döneminde bursiyer öğrencilerle en az bir yüz yüze toplantı düzenlenerek, bursiyerlerin birbirleri ve vakıf yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

Vakıf ile bursiyer öğrenciler arasında gerek öğrenim döneminde gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine, maddi ve manevi dayanışmanın geliştirilmesine özen gösterilir.

Tiga Vakfı’nın bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyerimiz, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde Tiga Vakfı’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir öğrenciye Tiga Vakfı aracılığıyla burs vermeyi ayrıca Tiga Vakfı’na manevi katkı sağlamayı, bulunduğu ortamlarda Tiga Vakfı’nın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.