Başkan’dan Mesaj

Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, verimliliği artırıcı ve kolaylaştırıcı rol oynayarak bir yandan ekonomilerin büyümesini diğer yandan da insanlığın gelişimini etkilediği herkesin malumu. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler hayatın tüm noktaları ile etkileşime geçerek, ekonomik sistemde değişikliğe neden olurken, finans, sağlık, eğitim, üretim gibi iş süreçlerini de dönüştürüyor. Küresel ekonomide her sektörde kıyasıya rekabet yaşanırken, bilgi ekonomilerindeki teknolojiyi üretmek ve ihraç etmek, ülkelerin gelişimi ve ekonomilerini büyütmeleri için en temel koşul durumunda. Şüphesiz bu koşulun gerçekleşmesi için insan kaynağı da en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Tiga Sağlık Teknolojileri olarak sağlık bilişimi alanında yürüttüğümüz çalışmalarla ulaştığımız yüksek bilgi birikimi ve tecrübeyle sadece yurtiçi değil uluslararası arenada da birçok başarılı projeye imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz. Sektörel uzmanlaşmayı gerçekleştiren bir işletme olarak bilginin paylaştıkça büyüdüğünü ve değer kazandığını biliyoruz.

Bu sebeple “Her nimetin şükrü kendi cinsindendir” düsturuyla, 20 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübeyi daha etkin biçimde kullanmak ve paylaşmak için, özellikle de insan kaynağı yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkıyoruz. Teknik kapasitemiz ve donanımımızı yalnızca ekonomik değere dönüştürmekle yetinmeyerek, bu alanda yetişecek gençlere rehberlik etme toplumsal sorumluluğunu üstelenerek Tiga Vakfı’nı kurduk.

Bilişim ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimimizi öğrenci gençlerimize aktarmayı, onların sektörel bilgileri sadece teoride değil, avantaj ve dezavantajlarıyla uygulama boyutuyla da öğrenmelerine katkı sağlamak için sorumluluk üstleniyoruz.

Tiga Vakfı’yla geleceğin mühendislerine burs vermenin yanı sıra, onlara rehberlik ederek, bilim ve teknolojinin daha etkin kullanılmasını sağlayarak, ülkemizi bilim ve teknolojide çağ atlatacak bilişim ordusuna neferler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Tiga Vakfı olarak, her bireyin kendi alanında uzmanlaşarak topluma sağladığı ekonomik ve sosyal faydayı büyüteceğini biliyoruz. Bu şekilde yetişen insanlarımızın sayısının artmasıyla çıkan sonuçların da ülkemizin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Tiga Vakfı’nı kurma amacımız olan sevgili genç kardeşlerim,

Tecrübelerimizden faydalanarak, bilim ve teknoloji alanında kendi yolunuzu çizmenize katkı sağlamak, aynı zamanda ülkemizin bilişim sektöründeki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu ekosistemi, siz kıymetli gençlerimizle birlikte güçlendirme arzusundayız.

Bilgi ve tecrübeyi paylaşarak, daha parlak bir geleceği birlikte inşa etmek hedefiyle sizler için ve sizlerle beraber yürüyoruz.

Saygılarımla

 

Adem Ali YILMAZ

Tiga Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı