Teknoloji Yıldızları Burs
Programı

Burs Hakkında

Tiga Vakfı, topluma faydalı bireyler yetiştirme amacı ile başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.

2023-2024 öğretim yılı burs başvuru tarihleri: 18 Ekim -31 Ekim 2023

2023-2024 öğretim yılı aylık kapsamlı burs ücreti: 2 bin 500 TL’dir.

Başvuru Koşulları

 • Ankara ilinde bulunan üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinde kayıtlı olmak,

 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak).
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli, yüzde 25 burslu, yüzde 50 burslu bölümlerde öğrenim görenler,

 • Genel ortalaması 2,50’nin altında olanlar,
 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

 • Hüküm giyenler,
 • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri olan öğrenciler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

bursiyer adayı olamazlar.

Gerekli Belgeler

Tiga Vakfının internet sayfasından Eğitim Bursu Başvuru Formu doldurulduktan sonra açıklanan prosedür takip edilerek başvuru yapılmalıdır. Adayların ön değerlendirmeyi geçmesi ve mülakata katılmaya hak kazanması halinde aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve bildirilen platforma yüklenmelidir.

Önemli Notlar:

 • 1

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)

 • 2

  Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),

 • 3

  Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),

 • 4

  T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotoğrafı,

 • 5

  Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),

 • 6

  Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),

 • 7

  Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),

 • 8

  Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),

 • 9

  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),

 • 10

  Ebeveynleri şehit, gazi veya engelli olanlar ile öğrencinin kendisi engelli ya da devlet yetiştirme yurtlarında kalıyorsa bu durumu gösteren resmî belgeleri,

 • 11
  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

  • Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),

  • Serbest çalışan anne baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),

  • Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet), (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.),
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.),
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)
 • 12

  Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösteren liste ve listedeki hisse/ m2 bilgisini gösteren detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kaydolmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.) (e-devlet)

 • 13

  Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet)

 • 14

  Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı örneği

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

Tiga Vakfı’nın ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara SMS veya e-posta ile istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir. (Ön elemeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız.)

Önemli Notlar

 • Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta veya SMS ile duyurulacaktır.
 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması elenme sebebidir.
 • Hâlen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar Tiga Vakfı eğitim bursuna başvuramaz. (Kredi Yurtlar Kurumundan karşılıksız burs veya geri ödemeli Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)

 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler yukarıda ‘eklenecek belgeler’ başlığı altında sıraladığımız tüm belgeleri ‘mali durum belgeleri’ hariç olarak linke yükleyeceklerdir. Bu belgelerle birlikte ayrıca devlet koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler; tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • Tiga Vakfı tüm bildirimleri SMS ve e-posta ile yapmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin öğrenci adına ve doğru olması büyük önem taşımaktadır.
 • Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde burs başvurusu iptal edilmektedir.
 • Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde burs@tigavakfi.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursiyer Seçimi

 • Vakıf yönetimi tarafından oluşturulan burs komisyonları, mülakata katılan adayların arasından asil ve yedek adayları belirler. Kesin sonuçlar, Tiga Vakfı tarafından burs kazanan öğrencilere duyurulacaktır.
 • Tiga Vakfı tarafından gelecek bildirimler dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere kasım ayından itibaren geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödeme yapılmaya devam edilir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 • Burslar, kasım-haziran ayları arası (8 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursiyer Öğrenciler ile Kurulan İç İletişim Modeli

Her eğitim öğretim döneminde bursiyer öğrencilerle en az bir yüz yüze toplantı düzenlenerek, bursiyerlerin birbirleri ve vakıf yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

Vakıf ile bursiyer öğrenciler arasında gerek öğrenim döneminde gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine, maddi ve manevi dayanışmanın geliştirilmesine özen gösterilir.

Tiga Vakfı’nın bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyerimiz, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde Tiga Vakfı’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir öğrenciye Tiga Vakfı aracılığıyla burs vermeyi ayrıca Tiga Vakfı’na manevi katkı sağlamayı, bulunduğu ortamlarda Tiga Vakfı’nın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.