Dezavantajlı bireylerin ve özellikle dezavantajlı çocukların faydalanması adına Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı bir laboratuvar oluşturulmuştur.

Bu sanal gerçeklik uygulamaları, dezavantajlı çocuklara yönelik ergoterapi çalışmalarını büyük ölçüde desteklemektedir.